Индивидуални консултации и психотерапия.

Фамилна психотерапия

Какво е фамилна терапия?

Фамилната психотерапия е насочена към цялата система и работи като взема под внимание всички членове на семейството и техните взаимоотношения. Основно вярване във фамилната терапия е, че семейството е саморегулираща се система, която има потенцияла да се справи с всички житейски кризи и проблеми, пред които се изправя всеки един от членовете й. 

Дори когато работи с отделен член от семейството, подходът е винаги системен и изследва връзките му с останалите членове. 

Защо фамилна терапия и за кого е подходяща?

  • Фамилният системен подход работи при двойки, които искат да имат по-добра връзка;
  • В помощ на родители, който искат да изградят по-добра връзка с децата си и имат трудности при отглеждането им;
  • За двойки и семейства, който искат да подобрят комуникацията по между си, да преодолеят загуба или да се справят с проблеми от различно естество.

Свържете се с нас още днес!

За контакти