Индивидуални консултации и психотерапия.

Когнитивно- поведенческа терапия

Какво е когнитивно - поведенческа терапия и как работи?

Клиентът и терапевтът са в сътрудничество и работят като екип. Заедно откриват, анализират и реструктурират нездравословните мисли на човек.

Когнитивно-поведенческата терапия е основана от Арън Бек. 

Ориентирана е към решаването на конкретни проблеми и е относително кратка, спрямо друг вид психотерапии. Основен метод на рабато е свързан с промяна на дезадаптивните автоматични мисли на човек и заменянето им с по-адаптивни такива с цел промяна на поведението.

Тя е динамична терапия и участието на клиента е в целият процес, което му помага сам да изгради модели за справяне и да достига до важни изводи. Често пъти след сесиите той получава и т.н. домашни, които му помагат да пренесе наученото извън сесиите. Когнитивно-поведенческата терапия работи в посока на изследване на връзката между  мислите, чувствата и поведението на човек. 

Прилага се също и при работа с двойки и партньорски взаимоотношения.

За какво помага когнитивно-поведенческата терапия?

  • Паник атаки
  • Хранителни разстойства
  • Депресия
  • Зависимости
  • Личностно развитие и изграждането на висока емоционална диференциация
  • Тревожни разстройства
  • Гняв
  • Стрес

Свържете се с нас още днес!

За контакти