Индивидуални консултации и психотерапия.

Психиатрично консултиране

Защо и кога е необходима?

Срещата с психиатър е високо специализирана консултация. По време на тази консултация, ще беседваме за проблема ви и ще обсъдим възможните решения. Ще проверим доколко проблемът пречи на живота, който сте свикнали да живеете, ще уточним сроковете, в които да очакваме ефект, както и ефекта, който искате да постигнем.

Ще поставим дискусията и на медицинска основа – какви други заболявания имате, какви лекарства приемате и може ли те да влияят на състоянието ви.

Ако имате нужда от психолог, ще бъдете насочени към такъв. Възможно е да е необходима и консултация с друг медицински специалист.

Кога да отидете на психиатър? – когато ви насочи вашият психолог, или друг лекар, или ако просто имате проблем, за който искате да вземете мерки.

Консултацията с психиатър не винаги завършва с изписването на лекарства – това е една от опциите.

Решението да отидеш на психиатър не е еднопосочно пътуване: по всяко време можете да се откажете и да си тръгнете. Истината обаче е, че колкото по-далеч стигнете в това пътуване, толкова по-малко ще ви се връща назад. Защото не случайно психиатрите лекуват не умствени, а ДУШЕВНИ болести – болестите на душата. И пътят за изцеление на душата е един от най-важните пътища, които трябва да извървим в този живот.

Свържете се с нас още днес!

За контакти