Индивидуални консултации и психотерапия.

Психологично консултиране

Психолог

Защо и кога?

Консултацията с психолог или т.н психологическо консултиране цели да помогне на клиента да открие своите силни страни, да се справи с конкретен проблем, който не изисква дълбок самоанализ. Консултирането Ви дава възможност да погледнете себе си и околните от един друг ъгъл, благодарение на което да получите отговорите на въпросите, които сте си поставили.

Тя работи основно в помощ на хора без психични заболявания, с различни личностни или социлано проблеми в емоционален и поведенчески план.

По- конкретно казано, консултацията с психолог може да Ви помогне при:

  - решаване на житейски проблеми - семейни, работни;

  - личностно и емоционално развитие и обогатяване; 

  - преодоляване на психологически дистрес свързан с бърн -аут, стрес, тревожност, загуба;

Психодиагностика

Психодиагностиката е метод на приложната психология, който използва различни методи на тестиране с цел изграждане и развитие на индивидуалните характеристики и силни черти на клиента.

Свържете се с нас още днес!

За контакти