Индивидуални консултации и психотерапия.

Семейни констелации

Какво означава констелация?

Според речника, това е връзка, отношения, позиция спрямо другите в групата. Семейните констелации работят върху нашата връзка с родовата система.

Констелационната работа ни показва една различна, обективна гледна точка към проблемите ни, безстрастна по своята същност, но магически достоверна. Тя се простира отвъд аналитичната част на нашия ум, предизвиква нашето несъзнавано, да излезе наяве, но със своята лечителна сила. Имаме възможност да видим нагледно, през нашата собствена история, системните принципи, валидни в семейните констелации. Можем да постигнем ниво на приемане и смиреност, непознато до този момент. Осъзнаваме, че всеки има право на принадлежност и място в семейната система, независимо, дали е лош, или добър, дали е обичан или мразен, дали е жив или мъртъв. Разбираме, че това място остава за винаги единствено и само негово. Учим се да приемаме, без да съдим, да сме благодарни за полученото, без да искаме повече.

Семейните констелации ни дават едно ново, по-зряло разбиране за баланс – балансът между даване и получаване не само в материален, но и в по-духовен смисъл: нуждата от равновесие в системата, потребността на всеки от нас да получи, поне колкото е дал. По време на работа в група, получаваме възможност не само да видим блокажите в своите отношения, но и да ги разрешим по възможно най-добрия за системата начин. Да изживеем една нова реалност, близка до идеалната за нас, но въпреки всичко достъпна и възможна.

Какво представляват интегралните констелации?

Интегралните констелации са революционен метод, доказал своята ефективност в съвременната психология. Представляват мощна, краткосрочна терапия, по определена, проблемна тема на клиента. Те съчетават в себе си голям брой съвременни подходи, мъдростта на предците ни и натуралността на племенните лечители. Във формата на интегралните констелации ние работим не само с разума на клиента, но и с душата му, с енергийния отпечатък на миналото, настоящето и проекцията на бъдещето. Интегралните констелации представляват много елегантен баланс между магическото и близкото, неосъзнатото и разбираемото.

Какво обикновено се случва по време на констелация и за какво помага?

 • Констелационното ателие се води от фасилитатор-терапевт. По време на груповата работа няколко предварително заявили желанието си участници ще имат възможност да видят свой проблем през интегрална констелация.
 • След кратко интервю за поставяне на проблема, констелаторът предлага подходяща за ситуацията констелация
 • Човекът, по чийто проблем ще се работи бива поканен да избере представители от групата за всеки от участниците в проблема, представен пред групата и да ги постави в полето по начин, който смята за подходящ
 • Представителите се оставят да стоят в пълна тишина. За разлика от психодрамата, те не позират, не играят, не провокират – просто са оставени да осъзнаят усещанията, които се появяват в тях.
 • Фасилитаторът пита всеки от участниците за усещанията им. Може да предложи т.нар „фрази на разрешение“, които да бъдат повторени от представителя в полето, в случай, че той/тя ги приема, като достоверни за позицията му в полето. 
 • Констелацията се приключва, когато се достигне до благоприятно или приемливо за клиента разрешение


 • Страдате от депресия, тревожност, фобия, паник атаки.
 • Неспособен сте да създадете стабилна връзка с перспектива
 • Преживели сте травма или загуба
 • Чувствате се нервни и нещастни през по-голяма част от времето
 • Имате ниско самочувствие
 • Чувствате се непрекъснато виновни
 • Измъчват Ви натрапливи мисли

Свържете се с нас още днес!

За контакти